Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w styczniu 2020 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w styczniu 2020 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w styczniu 2020 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 14.757.443,37 zł netto, co stanowi blisko 117% wartości przychodów osiągniętych w styczniu 2019 roku, które wyniosły 12.590.145,23 zł.