Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w styczniu 2019 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w styczniu 2019 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w styczniu 2019 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 12.590.145,23zł zł, co stanowi blisko 101% wartości przychodów osiągniętych w w styczniu 2018 roku, które wyniosły 12.493.906,19 zł.