Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w styczniu 2018 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w styczniu 2018 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń, Spółka w styczniu 2018 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 12.493.906,19 zł, co stanowi blisko 88% wartości przychodów osiągniętych w w styczniu 2017 roku, które wyniosły 14.193.656,87 zł. Jednocześnie, Zarząd informuje, iż obecny spadek obrotów Spółki nie będzie miał istotnego wpływu na wyniki działalności operacyjnej Spółki. Wysoki przychód osiągnięty w styczniu 2017 roku był powodem działań Spółki w grupie zakupowej.