Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w styczniu 2017 roku.

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w styczniu 2017 roku.

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w styczniu 2017 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 14 193 656,87 zł, co stanowi blisko 146% wartości przychodów osiągniętych w w styczniu 2016 roku (kiedy to wyniosły 9.707.605,05 zł).