Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w styczniu 2016 roku.

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w styczniu 2016 roku.

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w styczniu 2016 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 9.707.605,05 zł, co stanowi 123% wartości przychodów osiągniętych w w styczniu 2015 roku ( kiedy to wyniosły 7 893 643,27 zł ).