Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w styczniu 2015 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w styczniu 2015 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w styczniu 2015 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 7 893 643,27 zł, co stanowi 123,10 % wartości przychodów osiągniętych w styczniu 2014 roku (kiedy to wyniosły 6 412 558,24).