Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w styczniu 2014 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w styczniu 2014 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w styczniu 2014 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 6 412 558,24 zł, co stanowi 196,23 % wartości przychodów osiągniętych w styczniu 2013 roku (wyniosły 3 267 949,93 zł).