Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w styczniu 2013 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w styczniu 2013 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w styczniu 2013 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 3.265.093,26 zł, co stanowi 166,10% wartości przychodów osiągniętych w styczniu 2012 roku (wyniosły 1.965.739,66zł).