Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w styczniu 2012 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w styczniu 2012 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w styczniu 2012 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 1.965.739,66 zł, co stanowi 137,21% wartości przychodów osiągniętych w styczniu 2011 roku (wyniosły 1.432.654,94 zł).