Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w sierpniu 2020 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w sierpniu 2020 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w sierpniu 2020 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 14.741.400,26 zł netto, co stanowi blisko 127% wartości przychodów osiągniętych w sierpniu 2019 roku (kiedy to wyniosły 11.622.638,92 zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do sierpnia 2020 roku przychody Spółki wyniosły 129.279.800,62 zł netto, co stanowi blisko 136% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2019 roku (kiedy to wyniosły 95.135.575,87 zł).