INFORMACJA O PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY WYPRACOWANYCH W SIERPNIU 2019 ROKU

INFORMACJA O PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY WYPRACOWANYCH W SIERPNIU 2019 ROKU

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w sierpniu 2019 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 11.622.638,92 zł netto, co stanowi blisko 125% wartości przychodów osiągniętych w sierpniu 2018 roku (kiedy to wyniosły 9.272.077,13 zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do sierpnia 2019 roku przychody Spółki wyniosły 95.135.575,87 zł netto, co stanowi blisko 118% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2018 roku (kiedy to wyniosły 80.682.750,28 zł).
Wartości przychodów zostały skorygowane o sprzedaż wynikającą z działalności w grupie zakupowej, zgodnie z zaleceniami biegłego rewidenta przekazanymi podczas badania sprawozdania finansowego za rok 2018.