INFORMACJA O PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY WYPRACOWANYCH W SIERPNIU 2018 ROKU

INFORMACJA O PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY WYPRACOWANYCH W SIERPNIU 2018 ROKU

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w sierpniu 2018 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 9.542.306,65 zł netto, co stanowi blisko 81% wartości przychodów osiągniętych w sierpniu 2017 roku (kiedy to wyniosły 11.814.717,32 zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do sierpnia 2018 roku przychody Spółki wyniosły 88.905.642,04 zł netto, co stanowi blisko 97% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2017 roku (kiedy to wyniosły 91.762.944,48 zł).