Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w sierpniu 2017 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w sierpniu 2017 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w sierpniu 2017 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 11 814 717,32 zł, co stanowi blisko 134% wartości przychodów osiągniętych w sierpniu 2016 roku, kiedy to przychody wyniosły 8 847 880,97 zł.

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do sierpnia 2017 roku przychody Spółki wyniosły ok. 91 762 944,48 zł netto, co stanowi blisko 112% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2016 roku, kiedy to przychody wyniosły 81 575 525,62 zł.