Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w sierpniu 2016 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w sierpniu 2016 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w sierpniu 2016 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 8.847.880,97 zł, co stanowi 116% wartości przychodów osiągniętych w sierpniu 2015 roku _kiedy to przychody wyniosły 7.617.282,19 zł.

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do sierpnia 2016 r. przychody Spółki wyniosły ok. 81.575.525,62 zł netto, co stanowi 115 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2015 roku kiedy to przychody wyniosły 70.678.229,48 zł.