Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w sierpniu 2015 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w sierpniu 2015 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w sierpniu 2015 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 7 617 282,19 zł, co stanowi 115,53 % wartości przychodów osiągniętych w sierpniu 2014 roku (kiedy to wyniosły 6 593 249,89 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do sierpnia 2015 roku przychody Spółki wyniosły 70 678 229,48 zł netto, co stanowi 134,39 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2014 roku (kiedy to wyniosły 52 592 853,06 zł).