Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w sierpniu 2014 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w sierpniu 2014 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w sierpniu 2014 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 6 593 249,89 zł, co stanowi 185,82 % wartości przychodów osiągniętych w sierpniu 2013 roku (wyniosły 3 548 107,12 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do sierpnia 2014 roku przychody Spółki wyniosły 52 592 853,06 zł netto, co stanowi 193,19 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2013 roku (wyniosły 27 223 006,03 zł).