Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w sierpniu 2013 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w sierpniu 2013 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w sierpniu 2013 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 3.548.110,38 zł, co stanowi 147,69 % wartości przychodów osiągniętych w sierpniu 2012 roku ( wyniosły 2.402.471,21 zł ).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do sierpnia 2013 roku przychody Spółki wyniosły 27.223.009,09 zł netto, co stanowi 150,54 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2012 roku ( wyniosły 18.084.044,07 ).