Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w sierpniu 2012 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w sierpniu 2012 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w sierpniu 2012 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 2.402.471,16 zł, co stanowi 149,99 % wartości przychodów osiągniętych w sierpniu 2011 roku (wyniosły 1.601.732,75 zł).