Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w październiku 2020 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w październiku 2020 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w październiku 2020 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 15.900.913,80 zł netto, co stanowi blisko 131% wartości przychodów osiągniętych w październiku 2019 roku (kiedy to wyniosły 12.162.431,02 zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do października 2020 roku przychody Spółki wyniosły 164.376.108,29 zł netto, co stanowi blisko 138% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2019 roku (kiedy to wyniosły 119.539.944,03 zł).