INFORMACJA O PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY WYPRACOWANYCH W PAŹDZIERNIKU 2019 ROKU

INFORMACJA O PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY WYPRACOWANYCH W PAŹDZIERNIKU 2019 ROKU

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w październiku 2019 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 12.162.431,02 zł netto, co stanowi blisko 104% wartości przychodów osiągniętych w październiku 2018 roku (kiedy to wyniosły 11.673.440,19 zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do października 2019 roku przychody Spółki wyniosły 119.539.944,03 zł netto, co stanowi blisko 118% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2019 roku (kiedy to wyniosły 101.515.330,34 zł).
Wartości przychodów zostały skorygowane o sprzedaż wynikającą z działalności w grupie zakupowej, zgodnie z zaleceniami biegłego rewidenta przekazanymi podczas badania sprawozdania finansowego za rok 2018.