Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w październiku 2018 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w październiku 2018 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w październiku 2018 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 13.024.294,49 zł, co stanowi blisko 116% wartości przychodów osiągniętych w październiku 2017 roku (kiedy to przychody wyniosły 11.209.142,34 zł).
Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do października 2018 roku przychody Spółki wyniosły ok. 111.412.729,26 zł netto, co stanowi blisko 99% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2017 roku (kiedy to przychody wyniosły 112.221.114,28 zł).