INFORMACJA O PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY WYPRACOWANYCH W PAŹDZIERNIKU 2017 ROKU

INFORMACJA O PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY WYPRACOWANYCH W PAŹDZIERNIKU 2017 ROKU

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w październiku 2017 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 11.209.142,34 zł, co stanowi blisko 107% wartości przychodów osiągniętych w październiku 2016 roku (kiedy to przychody wyniosły 10.486.097,91 zł).
Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do października 2017 roku przychody Spółki wyniosły ok. 112.221 .14,28 zł netto, co stanowi blisko 111 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2016 roku (kiedy to przychody wyniosły 100.817.063,18 zł).