Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w październiku 2016 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w październiku 2016 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w październiku 2016 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 10.486.097,91 zł, co stanowi blisko 90% wartości przychodów osiągniętych w październiku 2015 roku (kiedy to przychody wyniosły 11 614 583,55 zł).
Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do października 2016 roku przychody Spółki wyniosły ok. 100.817.063,18 zł netto, co stanowi blisko 111 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2015 roku (kiedy to przychody wyniosły 90 575 488,11 zł).