Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w październiku 2014 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w październiku 2014 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w październiku 2014 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 7 688 664,63 zł, co stanowi 153,06 % wartości przychodów osiągniętych w październiku 2013 roku (wyniosły 5 023 313,94 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do października 2014 roku przychody Spółki wyniosły 67 538 285,03 zł netto, co stanowi 184,17 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2013 roku (wyniosły 36 672 013,93 zł)