Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w październiku 2013 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w październiku 2013 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w październiku 2013 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 5.023.313,88 zł, co stanowi 183,37% wartości przychodów osiągniętych w październiku 2012 roku (wyniosły 2.739.369,75zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do października 2013 roku przychody Spółki wyniosły 36.672.013,87 zł netto, co stanowi 158,53 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2012 roku (wyniosły 23.131.848,15 zł).