Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w październiku 2012 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w październiku 2012 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w październiku 2012 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 2.731.959,33 zł, co stanowi 144,75% wartości przychodów osiągniętych w październiku 2011 roku (wyniosły 1.887.403,68zł).