Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w marcu 2021 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w marcu 2021 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w marcu 2021 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 23.767.673,59 zł netto, co stanowi blisko 145% wartości przychodów osiągniętych w marcu 2020 roku (kiedy to wyniosły 16.444.028,05 zł).
Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do marca 2021 roku przychody Spółki wyniosły 64.243.991,33 zł netto, co stanowi blisko 142% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2020 roku (kiedy to wyniosły 45.338.821,64 zł).