Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w marcu 2020 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w marcu 2020 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń, Spółka w marcu 2020 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 16.444.028,05 zł, co stanowi blisko 136% wartości przychodów osiągniętych w marcu 2019 roku, które wyniosły 12.052.390,61 zł. Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do marca 2020 roku przychody Spółki wyniosły 45.338.821,64 zł netto, co stanowi blisko 125% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2019 roku (kiedy to wyniosły 36.217.810,81 zł).