Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w marcu 2019 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w marcu 2019 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w marcu 2019 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 12.052.390,61 zł netto, co stanowi blisko 92 % wartości przychodów osiągniętych w marcu 2018 roku (kiedy to wyniosły 13.073.469,33 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do marca 2019 roku przychody Spółki wyniosły 36.217.810,81 zł netto, co stanowi blisko 97 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2018 roku (kiedy to wyniosły 37.389.237,15 zł).