INFORMACJA O PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY WYPRACOWANYCH W MARCU 2018 ROKU

INFORMACJA O PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY WYPRACOWANYCH W MARCU 2018 ROKU

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w marcu 2018 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 13.073.469,33 zł netto, co stanowi blisko 104 % wartości przychodów osiągniętych w marcu 2017 roku (kiedy to wyniosły 12.514.764,05 zł).
Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do marca 2018 roku przychody Spółki wyniosły 37.389.237,15 zł netto, co stanowi blisko 98 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2017 roku (kiedy to wyniosły 38.113.251,99 zł).