Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w marcu 2017 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w marcu 2017 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w marcu 2017 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 12.514.764,05 zł netto, co stanowi blisko 126 % wartości przychodów osiągniętych w marcu 2016 roku (kiedy to wyniosły 9.967.100,56 zł).
Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do marca 2017 roku przychody Spółki wyniosły 38.113.251,99 zł netto, co stanowi blisko 124 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2016 roku (kiedy to wyniosły 30.749.723,06 zł).