Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w marcu 2016 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w marcu 2016 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w marcu 2016 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 9.967.100,56 zł, co stanowi 98 % wartości przychodów osiągniętych w marcu 2015 roku (kiedy to wyniosły 10.177.203,27 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do marca 2016 roku przychody Spółki wyniosły 30.749.723,06 zł netto co stanowi 114% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2015 roku (kiedy to wyniosły 26.981.594,81 zł).