Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w marcu 2015 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w marcu 2015 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w marcu 2015 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 10 177 203,27 zł, co stanowi 148,69 % wartości przychodów osiągniętych w marcu 2014 roku (kiedy to wyniosły 6 844 366,01 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do marca 2015 roku przychody Spółki wyniosły 26 981 594,81 zł netto, co stanowi 141,27 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2014 roku (kiedy to wyniosły 19 099 962,72 zł).