Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w marcu 2014 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w marcu 2014 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w marcu 2014 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 6 845 865,31 zł, co stanowi 199,81 % wartości przychodów osiągniętych w marcu 2013 roku (wyniosły 3 426 200,50 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do marca 2014 roku przychody Spółki wyniosły 19 099 962,72 zł netto, co stanowi 197,27 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2013 roku (wyniosły 9 682 371,40 zł).