Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w marcu 2013 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w marcu 2013 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w marcu 2013 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 3.426.200,50 zł, co stanowi 151,87% wartości przychodów osiągniętych w marcu 2012 roku (wyniosły 2.256.068,47 zł).