Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w marcu 2012 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w marcu 2012 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w marcu 2012 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 2.256.068,47 zł, co stanowi 147,45 % wartości przychodów osiągniętych w marcu 2011 roku (wyniosły 1.530.053,04 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do marca 2012 roku przychody Spółki wyniosły ok. 6.262.360,76 zł netto, co stanowi 146,02 % wartości przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2011 roku (wyniosły 4.288.847,12 zł.)