Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w maju 2020 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w maju 2020 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w maju 2020 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 17.440.142,37 zł netto, co stanowi blisko 150 % wartości przychodów osiągniętych w maju 2019 roku (kiedy to wyniosły 11.664.407,99 zł).
Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do maja 2020 roku przychody Spółki wyniosły 80.685.294,67 zł netto, co stanowi blisko 135 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2019 roku (kiedy to wyniosły 59.699.846,99 zł).