Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w maju 2019 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w maju 2019 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w maju 2019 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 11.664.407,99 zł netto, co stanowi blisko 126 % wartości przychodów osiągniętych w maju 2018 roku (kiedy to wyniosły 9.256.641,63 zł).
Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do maja 2019 roku przychody Spółki wyniosły 59.699.846,99 zł netto, co stanowi blisko 116 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2018 roku (kiedy to wyniosły 51.491.860,50 zł).
Sumaryczne wartości przychodów zostały skorygowane o sprzedaż wynikającą z działalności w grupie zakupowej, zgodnie z zaleceniami biegłego rewidenta przekazanymi podczas badania sprawozdania finansowego za rok 2018.