INFORMACJA O PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY WYPRACOWANYCH W MAJU 2018 ROKU

INFORMACJA O PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY WYPRACOWANYCH W MAJU 2018 ROKU

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w maju 2018 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 10.113.834,70 zł netto, co stanowi blisko 103 % wartości przychodów osiągniętych w maju 2017 roku (kiedy to wyniosły 9.834.569,51 zł).
Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do maja 2018 roku przychody Spółki wyniosły 58.247.882,47 zł netto, co stanowi blisko 98 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2017 roku (kiedy to wyniosły 59.313.964,51 zł).