Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w maju 2017 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w maju 2017 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w maju 2017 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 9.834.569,51 zł netto, co stanowi blisko 82 % wartości przychodów osiągniętych w maju 2016 roku (kiedy to wyniosły 11.952.055,95 zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do maja 2017 roku przychody Spółki wyniosły 59 313 964,51 zł netto, co stanowi blisko 109 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2016 roku (kiedy to wyniosły 54.233.063,13 zł).