Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w maju 2016 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w maju 2016 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w maju 2016 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 11.952.055,95 zł, co stanowi 130 % wartości przychodów osiągniętych w maju 2015 roku (kiedy wyniosły 9.159.622,99 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do maja 2016 roku przychody Spółki wyniosły 54.233.063,13 zł netto, co stanowi 119 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2015 roku (kiedy wyniosły 45 690 730,37 zł).