Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w maju 2015 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w maju 2015 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w maju 2015 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 9 159 622,99 zł, co stanowi 144,76 % wartości przychodów osiągniętych w maju 2014 roku (wyniosły 6 327 242,82 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do maja 2015 roku przychody Spółki wyniosły 45 690 730,37 zł netto, co stanowi 140,50 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2014 roku (wyniosły 32 519 099,47 zł).