Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w maju 2014 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w maju 2014 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w maju 2014 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 6 322 612,46 zł, co stanowi 209,27 % wartości przychodów osiągniętych w maju 2013 roku (wyniosły 3 021 318,70 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do maja 2014 roku przychody Spółki wyniosły 32 507 899,20 zł netto, co stanowi 199,89 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2013 roku (wyniosły 16 262 708,41 zł).