Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w maju 2013 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w maju 2013 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w maju 2013 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 3.021.318,70 zł, co stanowi 131,59 % wartości przychodów osiągniętych w maju 2012 roku (wyniosły 2.296.086,44zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do maja 2013 roku przychody Spółki wyniosły 16.262.708,41 zł netto, co stanowi 149.82 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2012 roku (wyniosły 10.854.549,07).