Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w maju 2012 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w maju 2012 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w maju 2012 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 2.296.086,44 zł, co stanowi 146,72 % wartości przychodów osiągniętych w maju 2011 roku (wyniosły 1.564.976,34zł).