Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lutym 2021 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lutym 2021 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w lutym 2021 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 19.568.439,27 zł netto, co stanowi blisko 138% wartości przychodów osiągniętych w lutym 2020 roku (kiedy to wyniosły 14.141.997,00 zł).Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do lutego 2021 roku przychody Spółki wyniosły 40.476.317,84 zł netto, co stanowi blisko 140% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2020 roku (kiedy to wyniosły 28.899.440,37 zł).