Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lutym 2020 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lutym 2020 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń, Spółka w lutym 2020 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 14.141.997 zł, co stanowi blisko 122% wartości przychodów osiągniętych w lutym 2019 roku, które wyniosły 11.575.274,97 zł. Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do lutego 2020 roku przychody Spółki wyniosły 28.899.440,37 zł netto, co stanowi blisko 120% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2019 roku (kiedy to wyniosły 24.165.420,20 zł).