Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lutym 2019 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lutym 2019 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń, Spółka w lutym 2019 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 11.575.274,97 zł, co stanowi blisko 98% wartości przychodów osiągniętych w lutym 2018 roku, które wyniosły 11.821.861,63 zł. Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do lutego 2019 roku przychody Spółki wyniosły 24.165.420,20 zł netto, co stanowi blisko 99% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2018 roku (kiedy to wyniosły 24.315.767,82 zł).