INFORMACJA O PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY WYPRACOWANYCH W LUTYM 2018 ROKU

INFORMACJA O PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY WYPRACOWANYCH W LUTYM 2018 ROKU

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń, Spółka w lutym 2018 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 11.821.861,63 zł, co stanowi blisko 103% wartości przychodów osiągniętych w w lutym 2017 roku, które wyniosły 11.464.775,83 zł.
Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do lutego 2018 roku przychody Spółki wyniosły 24.315.767,82 zł netto, co stanowi blisko 95% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2016 roku (kiedy to wyniosły 25.658.232,70 zł).