INFORMACJA O PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY WYPRACOWANYCH W LUTYM 2017 ROKU

INFORMACJA O PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY WYPRACOWANYCH W LUTYM 2017 ROKU

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w lutym 2017 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 11 464 775,83 zł, co stanowi blisko 103 % wartości przychodów osiągniętych w lutym 2016 roku (kiedy to wyniosły 11 116 235,74 zł).
Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do lutego 2017 roku przychody Spółki wyniosły 25 658 232,70 zł netto, co stanowi blisko 123 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2016 roku (kiedy to wyniosły 20 832 094,50 zł).